2018-07-21_00000067_1_19

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
531CompleteStructure predictionrobetta_beta2018-07-21_00000067_1_1963521 Jul 2018-
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320  . 330  . 340  . 350  . 360  . 370  . 380  . 390  . 400  . 410  . 420  . 430  . 440  . 450  . 460  . 470  . 480  . 490  . 500  . 510  . 520  . 530  . 540  . 550  . 560  . 570  . 580  . 590  . 600  . 610  . 620  . 630  .
  sequence: mhhhhhhSSGVDLGTENLYFQSNAMLYPVLTQSRLLSDLSGVWDFKLDNGKGFEEKWYEKPLKDADTMPVPASYNDLKEGTDFRDHYGWVFYQRNISVPEYVKSQRIVLRCAAVTHYAMIYLNGKLICEHKGGFLPFEVELNDDLQDGDNLLTIAVNNVIDYTTLPVGGKANMMSGMMGGMGAGASDKPQNNPNFDFFNYCGITRPVKIYTTPETYINDITVTADIDFTKEEPSAVLNYNVEIKGKDYNNITCKVELFDEEGTKLSETEGSEGTFEISNVRLWQPLNAYLYKIKVTAGQDVYTLPYGVRSVRVDGTKFLINEKPFYFKGYGKHEDTFPNGRGINLPMNTKDISIMKWQHANSFRTSHYPYSEEMMRLCDEEGIVVIDETTAVGVNLQFGGGANFGGERIGTFDKEHGVQTQEHHKDVIRDLISRDKNHACVVMWSIANEPDSAAEGAYDYFKPLYDLARELDPQKRPCTLVSVQGTTADTDCSSQLSDVICLNRYYGWYFGGPDLEVSEIGLRKELSDWGKLGKPVMFTEYGADTVSGLHDTTSVMYTEEYQVEYYEMNNKVFDEFDFVVGEQAWNFADFATSQSLLRVQGNKKGLFTRDRKPKMVAHYFRNRWSTIPEFGYKTK
 deepconcnf:    ----------------------------EEE----EEEEE------------------------------------------EEEEEEEE--------EEEEEE--EEEEEEEEE--EEEEEEE---EEEEEEE--------EEEEEEEE---------------------------------------------EEEEEEEEE---EEEEEEEEEEE--------EEEEEEEEEEEE----EEEEEEEEE-----EEEEEEEEEEEEEE-----------EEEEEEEEEEE-EEE--EEEEEEEEE--EEEE--EEEEEEEE--------------HHHHHHHHHHHHH----EEEE------HHHHHHHHHH--EEEEE-----------------------------HHHHHHHHHHHHHHHH------EEEEEE---------HHHHHHHHHHHHHHHHH------EEEE-----------------EEEE------------HHHHHHHHHHHH---------EEEEE------------------HHHHHHHHHHHHHHHH----EEEEEEE-------------------EEEE------HHHHHHHHH-----EEEE---
  psipred:    ----------HHHH--------------EE-------EEE------------------------------------------EEEEEEEE--------EEEEEE-----EEEEEE--EEEEEEE-----EEEE-HHH------EEEEEEEE-----------EEE--------------------------EE------EEEEE-----EEEEEEEEE---------EEEEEEEEEEE------EEEEEEE-----EEEE----EEEEE------------EEEEEEEEEEEEEEE---EEEEEEEE--EEEE--EEEEEEE---------------HHHHHHHHHHHHHH---EEE-------HHHHHHHH----EEEE------------------------------HHHHHHHHHHHHHHHHH-----EEEEEE----------HHHHHHHHHHHHHHHH------EEEE-----------------EEEE----------HHHHHHHHHHHHHHHH-------EEEE-HH--HH------------HHHHHHHHHHHHHHHHH---EEEEEEHHH---------EE------EEE-------HHHHHHHHHH----EEEE---
  spider3:    ----------HHHHH-------------EEE----EEEEE-----HHHHHH--------EE----EE--------------EEEEEEEEEE-------EEEEEE-EEEEEEEEEE--EEEEEE------EEEE-HHH------EEEEEEE-------------------------------------------------EEEEEE---EEEEEEEEE----------EEEEEEEEEE------EEEEEEEE-----EEEEEEEEEEEEEE------------EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE--EEEE--EEEEEEEEE----------E--HHHHHHHHHHHHH----EEEE------HHHHHHHHHH--EEEE------------------------------HHHHHHHHHHHHHHHHH----HHHHEHHH--------HHHHHHHHHHHHHHHHH------EEEE------------H----EEE-------------HHHHHHHHHHHHHHH------EEEEE--HH--------------HHHHHHHHHHHHHHHHH----EEEEEEEEE------------------E-------HHHHHHHHHH-----EEE---
  disopred:    D--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D
   tmhmm:    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | View
Powered by 3Dmol.js.


Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
760110.89comparative modeling8-63562821 Jul 2018http://www.bakerlab.org | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington