2018-05-26_00000083_1_19

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
262CompleteStructure predictionrobetta_beta2018-05-26_00000083_1_1971226 May 2018-
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320  . 330  . 340  . 350  . 360  . 370  . 380  . 390  . 400  . 410  . 420  . 430  . 440  . 450  . 460  . 470  . 480  . 490  . 500  . 510  . 520  . 530  . 540  . 550  . 560  . 570  . 580  . 590  . 600  . 610  . 620  . 630  . 640  . 650  . 660  . 670  . 680  . 690  . 700  . 710 
  sequence: MVEKPYDYVFFENSLMKGDYFYSQAKYTSPSWIKNARHHLPVAGSVAFTPGNSLELTYVSAPGGDWYSEIQYCPVRGNDFFREPSTLSMQVRLRESMNAAALPNIAIRYADSTYTQYLNLRNYLKDTRPGVWHPVSIPLEDFGLNAVNDTNIKKLAAVALRPGTADGNEYTIYLDDIELLPASLPSVSALNAPVLQEAKAYERHIDIKWIPQSKEDIKYYRIYRSFDGITYQPVAVRRPWMNRYTDFLGEVGKKAYYKVTAVDYALNESNDSQTVSATTYPMTDEQLLDMVQEANFRYYWEGAEPNSGLARENIPGRNDMIATGASGFGIMAIVAGIERGFITREEGVQRFLKITSFLEKADKFHGAVSHFIDGTTGKTVAFFGPKDNGGDLVETSFLFQGLLTARQYFNQENDKEKQIRKSIDNLWKNVEWSWYKQFKDSPYLYWHWSPDQAWVINHKLIGWNETMITYMLAIMGPKYGISPEMYYSGWASQEEYAQEYRADWGRVEDGKMYTNGNTYYGENLKVGVSNGGPLFFIHYSYLGLDPHKFTDKYTNYFENNQKMAKINQRYCIENQGGYVGYGEDCWGLTASDFAWNYQAQEPMPHRDNGTMAPTGALASFPYTPDASMKALRNYYRNHGSFLWGEYGFRDAFNLTVNWVSPLFMGLNQAPVTVMIENYRTNLLWNLFMSHPDVQKGIQKIQSIKLEhhhhhh
  psipred: -------EEEEE-------EE----EE---HHHHHH----------------EEEEEEEE-----EEEEEEEE------------EEEEEEEE----------EEEEE--------EE-HHHH-------EEEEEEEEHHHH---------HHH--EEEEEE--------EEEEEEEEEEE-----------------EEEEEEEEEEE-------EEEEEEEE-----EEEEEEE----HHHHHHH------EEEEEEEEE---------------------HHHHHHHHHHHHHHHHHH---------EE---------HHHHHHHHHHHHHHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH------EEEE-----EEEE---------HHHHHHHHHHHHHHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHH--HHHHH------EEEEEE------------EEE-HHHHHHHHHHH-------HHHHHHHHH------HHHHHH--------------EE---EEEEE----HHHHHHH--EEEE-----------HHHHHHHHHHHHHHHHHH----------------EE----HHH----EE-----EE-HHHHHHH----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-------------HHHH----HHHHEEEEE-----HHHHHHHH-HHHHHHHHHH------   
  disopred: DD-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDDDD---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D   
   tmhmm: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
| | View
Powered by 3Dmol.js.


Predicted Domains

Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
409110.76comparative modeling1-27827827 May 2018
410210.91comparative modeling272-70643527 May 2018http://www.bakerlab.org | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington