2018-05-20_00000063_1_19

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
230CompleteStructure predictionrobetta_beta2018-05-20_00000063_1_1954820 May 2018-
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320  . 330  . 340  . 350  . 360  . 370  . 380  . 390  . 400  . 410  . 420  . 430  . 440  . 450  . 460  . 470  . 480  . 490  . 500  . 510  . 520  . 530  . 540  .  
  sequence: MTSHHSWYRYSINPFVLMGLVALFLAATANLTFFEKAMAVYPVSDNLGFIISMAVAVMGAMLLIVVLLSYRYVLKPVLILLLIMGAVTSYFTDTYGTVYDTTMLQNAMQTDQAESKDLMNLAFFVRIIGLGVLPSVLVAVAKVNYPTWGKGLIQRAMTWGVSLVLLLVPIGLFSSQYASFFRVHKPVRFYINPITPIYSVGKLASIEYKKATAPTDTIYHAKDAVQTTKPSERKPRLVVFVVGETARADHVQFNGYGRETFPQLAKVDGLANFSQVTSCGTSTAYSVPCMFSYLGQDDYDVDTAKYQENVLDTLDRLGVGILWRDNNSDSKGVMDKLPATQYFDYKSATNNTICNTNPYNECRDVGMLVGLDDYVSANNGKDMLIMLHQMGNHGPAYFKRYDEQFAKFTPVCEGNELAKCEHQSLINAYDNALLATDDFIAKSIDWLKTHEANYDVAMLYVSDHGESLGENGVYLHGMPNAFAPKEQRAVPAFFWSNNTTFKPTASDTVLTHDAITPTLLKLFDVTAGKVKDRAAFIQSAWSHPQFEK
 deepconcnf: -------------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----HHHHHHHHH--HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-------------------HHHHHHHHHHHHHHHHH-----HHHHHH---------------EEEEEE-HHHHHH--------------HH------E-----------H-HHHHHH------------------HHHHHHHH--EEEEEE-------HH------------------------------HHHHHHHHHHHHH-----EEEEEEE--------------------------------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH------EEEEEEE-----------E-----------------EEEEE------------------HHHHHHHH--------------------------
  psipred: ---HHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--EEE-HHHHHHHHH--HHHHHHH--HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--HHHHHH---HHHHHHHHHHHHHHHH--------------------------EEEEEEEE--HHHHH-----------HHHH----EEEE--------HHHH---------------HHHHHHH--HHHHHHH---EEEEE------HHHEE----------------------------HHHHHHHHHHHHHH-----EEEEEE------HHHH----HHH---------HHH----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH------EEEEEEE-----------------HHH--HH-----EEEEE-HHHHHHHH--------HHHHHHHHH-------------HHHH---------
  spider3: -----------HHHHHHHHHHHHHHHHHH-HHHHHHHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----HHHHHHHH---HHHHHHHH-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH---HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--HHHHHH---HHHHHHHHHHHHHHHH---------------------------EEEEEEEE-----------------HHHH-----EEE---EE-HHHHHHHHHHHH----HHH--HHHHHH---HHHHHHH----EEEE-------HHHHHHHHHHH--------HHH----------HHHHHHHHHHHHHH-----EEEEEEE------HHHH---HHH---------HHHH---HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH------EEEEEEE-----------------HHH--HHH-EEEEEEEE-HHHHHHHH------HHHHHHHHHHHH--------------HHH--------
  disopred: DDDDDDDDDDDDD-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDD-------------------------------D-DDDDDD
   tmhmm: -----------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT--------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-----------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | View
Powered by 3Dmol.js


Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
357110.91comparative modeling1-54854821 May 2018Baker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington