fksa_tm

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
11901CompleteStructure prediction bgbobayfksa_tm9832 Dec 20195 Jan 2020
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320  . 330  . 340  . 350  . 360  . 370  . 380  . 390  . 400  . 410  . 420  . 430  . 440  . 450  . 460  . 470  . 480  . 490  . 500  . 510  . 520  . 530  . 540  . 550  . 560  . 570  . 580  . 590  . 600  . 610  . 620  . 630  . 640  . 650  . 660  . 670  . 680  . 690  . 700  . 710  . 720  . 730  . 740  . 750  . 760  . 770  . 780  . 790  . 800  . 810  . 820  . 830  . 840  . 850  . 860  . 870  . 880  . 890  . 900  . 910  . 920  . 930  . 940  . 950  . 960  . 970  . 980  
  sequence: KTYKETRSWFHMITNFNRIWVIHLGAFWFFTAFNAQSLYTDNYQQQVNNKPPGYRIWSAVGFGGALVSFIQIAATICEWMYVPRRWAGAQHLTKRLMFLILVFVINLAPGVFVFAYSKSMGISKTIPLIVGIVHFFVALATFVFFSVMPLGGLFGSYLKKHGRQYVASQTFTASFPRLHGNDMWMSYGLWVCVFGAKLAESYFFLTLSFKDPIRILSPMQIHQCAGVKYIGNVLCHKQPQILLGLMFFMDLTLFFLDSYLWYIICNTVFSVARSFYLGVSIWSPWRNIFSRLPKRIYSKVLATTDMEIKYKPKVLISQVWNAIIISMYREHLLAIDHVQKLLYHQVPSEQEGKRTLRAPTFFVSQEDQSFKTEFFPPGSEAERRISFFAQSLSTPMPEPLPVDNMPTFTVLIPHYSEKILLSLREIIREDEPYSRVTLLEYLKQLHPHEWDCFVKDTKILADETSQFNGEPEKSEKDVAKSKIDDLPFYCIGFKSAAPEYTLRTRIWSSLRSQTLYRTVSGFMNYSRAIKLLYRVENPEVVQMFGGNSEKLERELERMARRKFKIVVSMQRYAKFNKEERENTEFLLRAYPDLQIAYLDEEPPVNEGEEPRLYSALIDGHCELLENGMRKPKFRIQLSGNPILGDGKSDNQNHSIIFYRGEYIQVIDANQDNYLEECLKIRSVLAEFEELTTDNVSPYTPGIPSTNTNPVAILGAREYIFSENIGVLGDVAAGKEQTFGTLFARTLAQIGGKLHYGHPDFLNGIFMTTRGGISKAQKGLHLNEDIYAGMNAMIRGGRIKHCEYYQCGKGRDLGFGSILNFTTKIGTGMGEQMLSREYYYLGTQLPLDRFLSFYYAHPGFHINNMFIMLSVQMFMIVLINLGALKHETITCRYNPDLPITDPLRPTYCANLTPIVDWVNRCIISIFIVFFISFVPLAVQELTERGVWRMAMRLAKHFGSVSFMFEVFVCQIYANAVHQNLSFGG
 deepconcnf: --------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--------HHHHHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH----------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH---------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--------------------------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH---HHHHHHH------E--------------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH------HHHHHHH----HHHHH-------HHHH--HHHHHHHHHHHHHHHHHH-----HHHHHHH------------EEE----------------------HHHHHHHHHHHHH----------------EEEEEE----HEE--HHHHH----------HHHHHHHH-HHHHHHHHHH-------------------HHHHH-----------------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----------HHHHHHHHHHHHH---EEEEEE-------HHHHHHHHHHHHH----EEEEEE-----------EEEEEEEE----------EEEEEEEEE---------------EEEEEE---EEEEEE---HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-------------------EEEEEE---------HHHHHHH------HHHHHHHHH------EEE-----HHHHHHH----HHHH-------HHHHHHHHHHHH-----EEEEEE--------HHHHHHHHHHH----------HHHHHHH----HHHHHHHHH------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----EEEE-------------------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--------
  psipred: ---EEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH----------HHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEE-------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEE-------EEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH---HHHHH------EE-----EE---------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH----------HHH--------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH----HHHHHHHHHHHHHHHHHH----HHHHHHH--HHHHHHHHHHHHHHHHHHH---HHHHHH-EE-----------EE-------------HHHH-----HHHHHHHHHHHHH------------------EE------EEEE-HHHH-----------HHHHHHHH-HHHHHHHHHHH------HHHH--------HHHHHH----------------HHHHHHHHHHHHHHH--HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----HHHH---HHHHHHHHHHHHH----EEEEE-------HHHHHHHHHHHHH----EEEEE------------EEEEEEEE----------EEEEEEEE------------HH------EE---HHHHHH-----HHHHHHH-HHHHHHHHH----------------------EEE----EE----HHHHHHHH---EEEEEHHHHHHHHH----------HHHHHHHH------HHH-----HHHHHH-HHHH------EEEEEEE--------HHHHHHHHHHH-----HHHHHHHHHHHH----HHHHHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH----------------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--HHEEEEHHHHHHHHHHHH----
  spider3: ---EEE--HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH---------HHHHH----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH------HH-HHHHH--------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-HHHHHHHHH--HHH--------HHHHH-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHE-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH----HHHHHHH------------------------------H------HHHHHHHHHHHH-----------HHH--------------EEEEHHHHH---------EHHHHHHHH-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-------HHHHHHHH----------------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-HHHHHHH---HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH---HHHHHHHHHHHHH----EEEEEE-----------EEEEEEEEEEEEE-----EEEEEEEE-----------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--------------------EEEE--HH-----HHHHHHHHH----HHHHHHHHHHHHH--------HHHHHHHHHHH--------------HHHHHHHHHHH------EEEEEEE-------HHHHHHHHHHH-----HHHH-HHHHHHH----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH---HHHHH-------------------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH---
  disopred: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDD--------------------------------------DDDDDDDD-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDDDDDDDD----------------------------------------------------------------DDDDDDDDDDD-----------------------------------------------------D-------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDD---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   tmhmm: --------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT--------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT--------------------------------------------------------------------------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT--------------------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT---------------------------------------------
| | View
Powered by 3Dmol.js.


Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
12006110.04comparative modeling1-9839833 Dec 2019
12094120.09ab initio1-9839835 Dec 2019http://www.bakerlab.org | Contact | Terms of Service
©2019 University of Washington