User input for job 8332

Modeling method CM only

Partial threads

Sequence

LCNNKLYLDILKVLKHLKTFFNLDNIDTALTLYMNLPMLFGGGDPNLLYRSFYRRTPDFLTEAIVHSVFILSYYTNHDLKDKLQDLSDDRLNKFLTCIITFDKNPNAEFVTLMRDPQALGSERQAKITSEINRLAVTEVLSTAPNKIFSKSAQHYTTTEIDLNDIMQNIEPTYPHGLRVVYESLPFYKAEKIVNLISGTKSITNILEKTSAIDLTDIDRATEMMRKNITLLIRILPLDCNRDKREILSMENLSITELSKYVRERSWSLSNIVGVTSPSIMYTMDIKYTTSTISSGIIIEKYNVNSLTRGERGPTKPWVGSSTQEKKTMPVYNRQVLTKKQRDQIDLLAKLDWVYASIDNKDEFMEELSIGTLGLTYEKAKKLFPQYLSVNYLHRLTVSSRPCEFPASIPAYRTTNYHFDTSPINRILTEKYGDEDIDIVFQNCISFGLSLMSVVEQFTNVCPNRIILIPKLNEIHLMKPPIFTGDVDIHKLKQVIQKQHMFLPDKISLTQYVELFLSNKTLKSGSHVNSNLILAHKISDYFHNTYILSTNLAGHWILIIQLMKDSKGIFEKDWGEGYITDHMFINLKVFFNAYKTYLLCFHKGYGKAKLECDMNTSDLLCVLELIDSSYWKSMSKVFLEQKVIKYILSQDASLHRVKGCHSFKLWFLKRLNVAEFTVCPWVVNIDYHPTHMKAILTYIDLVRMGLINIDRIHIKNKHKFNDEFYTSNLFYINYNFSDNTHLLTKHIRIANSELENNYNKLYHPTPETLENILANPIKSNDKKTLNDYCIGKNVDSIMLPLLSNKKLIKSSAMIRTNYSKQDLYNLFPMVVIDRIIDHSGNTAKSNQLYTTTSHQISLVHNSTSLYCMLPWHHINRFNFVFSSTGCKISIEYILKDLKIKDPNCIAFIGEGAGNLLLRTVVELHPDIRYIYRSLKDCNDHSLPIEFLRLYNGHINIDYGENLTIPATDATNNIHWSYLHIKFAEPISLFVCDAELSVTVNWSKIIIEWSKHVRKCKYCSSVNKCMLIVKYHAQDDIDFKLDNITILKTYVCLGSKLKGSEVYLVLTIGPANIFPVFNVVQNAKLILSRTKNFIMPKKADKESIDANIKSLIPFLCYPITKKGINTALSKLKSVVSGDILSYSIAGRNEVFSNKLINHKHMNILKWFNHVLNFRSTELNYNHLYMVESTYPYLSELLNSLTTNELKKLIKITGSLLYNFHNE

Constraintshttp://www.bakerlab.org | Contact | Terms of Service
©2019 University of Washington