User input for job 11901

Sequence

KTYKETRSWFHMITNFNRIWVIHLGAFWFFTAFNAQSLYTDNYQQQVNNKPPGYRIWSAVGFGGALVSFIQIAATICEWMYVPRRWAGAQHLTKRLMFLILVFVINLAPGVFVFAYSKSMGISKTIPLIVGIVHFFVALATFVFFSVMPLGGLFGSYLKKHGRQYVASQTFTASFPRLHGNDMWMSYGLWVCVFGAKLAESYFFLTLSFKDPIRILSPMQIHQCAGVKYIGNVLCHKQPQILLGLMFFMDLTLFFLDSYLWYIICNTVFSVARSFYLGVSIWSPWRNIFSRLPKRIYSKVLATTDMEIKYKPKVLISQVWNAIIISMYREHLLAIDHVQKLLYHQVPSEQEGKRTLRAPTFFVSQEDQSFKTEFFPPGSEAERRISFFAQSLSTPMPEPLPVDNMPTFTVLIPHYSEKILLSLREIIREDEPYSRVTLLEYLKQLHPHEWDCFVKDTKILADETSQFNGEPEKSEKDVAKSKIDDLPFYCIGFKSAAPEYTLRTRIWSSLRSQTLYRTVSGFMNYSRAIKLLYRVENPEVVQMFGGNSEKLERELERMARRKFKIVVSMQRYAKFNKEERENTEFLLRAYPDLQIAYLDEEPPVNEGEEPRLYSALIDGHCELLENGMRKPKFRIQLSGNPILGDGKSDNQNHSIIFYRGEYIQVIDANQDNYLEECLKIRSVLAEFEELTTDNVSPYTPGIPSTNTNPVAILGAREYIFSENIGVLGDVAAGKEQTFGTLFARTLAQIGGKLHYGHPDFLNGIFMTTRGGISKAQKGLHLNEDIYAGMNAMIRGGRIKHCEYYQCGKGRDLGFGSILNFTTKIGTGMGEQMLSREYYYLGTQLPLDRFLSFYYAHPGFHINNMFIMLSVQMFMIVLINLGALKHETITCRYNPDLPITDPLRPTYCANLTPIVDWVNRCIISIFIVFFISFVPLAVQELTERGVWRMAMRLAKHFGSVSFMFEVFVCQIYANAVHQNLSFGGhttp://www.bakerlab.org | Contact | Terms of Service
©2019 University of Washington