User input for job 11133

Sequence

QVADASAQVVSKSQLIVGKRYYISVDTLNVRSSNSTTANNVIGKLSKNDVVEVYDVLNEATPLVQVKIIKSTTVSPYISSDFFVSKDYLSERELTLPTSRYFVVQNIATEKTRIYERCTATPGCAHKMVMETDMVVGRPEEGDGQDDNAYKTWVGHSRISEWVKFYQDGKAFYPRWYTPGQNIKDIPDPVTDSMSLYMGARKWLRKNEQGKTSNYGAFGWYAAKLTPAGENGGVNYQWIHGTMGWGKDGSKPIEITRMKMINFFSNPGSHGCTRLENQAVAYMRHLLGPGTDIYRVYAREAhttp://www.bakerlab.org | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington